Vintage Stationary Bikes

Oodle

Minneapolis, MN

Vintage Schwinn Dx900 Exercise Bike (Minneapolis)

$25
Oodle

Columbus, OH

Vintage Schwinn Airdyne Exercise Bike (Columbus, OHIO)

$100
Oodle

Minneapolis, MN

Vintage, Schwinn 27" "Tall", Le Tour 10 Speed (Minneapolis)

$299