Sekai Bicycles

Oodle

Minneapolis, MN

Sekai Sprint 1000 (St. Louis Park)

$100
Oodle

Durham, NC

Vintage Sekai 4000 Professional Road Bike (Cary, NC)

$450
Oodle

Seattle, WA

Vintage Sekai Mixte Cruiser 57cm 22.5" (Magnolia)

$100
Oodle

Sacramento, CA

SOLD - Sekai 10 Speed Roadbike

SOLD