Sekai Bicycles

Oodle

Seattle, WA

Sekai 500 (Auburn)

$150
Oodle

Seattle, WA

Sekai 500 (Auburn)

$125
Oodle

Stanford, CA

Sekai 2400 Road Bike

No Price Listed
Oodle

Stanford, CA

Sekai 2400 Road Bike - 50cm

No Price Listed
Oodle

Stanford, CA

Sekai 2400 Road Bike - 52cm

No Price Listed
Oodle

San Francisco Bay Area

Sekai 1000 Series Road Bike (Scotts Valley)

$150
Oodle

Minneapolis, MN

Sekai Sprint 1000 (St. Louis Park)

$100
Oodle

San Francisco Bay Area

Sekai 500 63cm Large Road Bike Ex Cond (Usf / Panhandle)

$250

Sacramento, CA

SOLD - Sekai 10 Speed Roadbike

SOLD