Sekai Bicycles

Oodle

Corvallis, OR

Sekai Sprint 1000 (Albany)

$100
Oodle

East Oregon

Sekai 10 Speed (Umatilla)

$75
Oodle

Minneapolis, MN

Sekai 400 Vintage Rare Road Bike (Richfield)

$145

Sacramento, CA

SOLD - Sekai 10 Speed Roadbike

SOLD