Bottecchia Bicycles

Grand Blanc, MI

Bottecchia 1966 Campione Del Mondo Road Bike

$600
Oodle

Prescott, AZ

Bottecchia 1970s (Prescott)

$1,200
Oodle

Las Vegas, NV

2011 Bottecchia Stelvio 29er Medium From Italy

$1,000
Oodle

Chicago, IL

Bottecchia -Vintage 60's Italian Red, Chrome Racer Campy

$550
Oodle

Prescott, AZ

Vintage Bike (Prescott)

$1,000

Royal Oak, MI

SOLD - Early 70's Bottechhia

SOLD